Ochrana osobných údajov

 

Od 25.5.2018 vstúpilo do platnosti všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov (GDPR), ktoré umožní občanom zmazať svoje osobné údaje uverejnené na internete.

Za osobné údaje sa považujú údaje, ktoré súvisia s fyzickou osobou – informácie o mene, priezvisku, veku, e-mail, telefón, iné kontakty, fotky a ďalšie osobné údaje.

 

Ak nesúhlasíte so zverejnením svojich osobných údajov na našej webovej stránke napíšte na e-mail:  slavomir.rusinak@gmail.com  

V opačnom prípade budeme predpokladať, že súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov.