Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

Klubové suveníry


Príležitostné podpivníky vydané pri príležitosti 17. burzy klubu BYSTRIČAN so súhlasom minipivovaru Baran Beer Banská Bystrica
Pivné plechovky vydané pri príležitosti 17. burzy klubu BYSTRIČAN
Pivná plechovka nášho člena Martina Turčana
Príležitostné podpivníky vydané pri príležitosti 16. burzy klubu BYSTRICAN so súhlasom minipivovaru Baran Beer Banská Bystrica

Príležitostné podpivníky vydané pri príležitosti 15. burzy klubu BYSTRICAN so súhlasom minipivovaru Perla Banská Bystrica

Príležitostné podpivníky vydané pri príležitosti 14. burzy klubu BYSTRICAN so súhlasom minipivovaru Perla Banská Bystrica

Príležitostné podpivníky vydané pri príležitosti 13. burzy klubu BYSTRICAN so súhlasom minipivovaru Perla Banská Bystrica

Príležitostné podpivníky vydané pri príležitosti 13. burzy klubu BYSTRICAN so súhlasom minipivovaru Dobrovar Dobrá Niva

Príležitostné podpivníky vydané pri príležitosti 12. burzy klubu BYSTRICAN so súhlasom minipivovaru Perla Banská Bystrica


Klub zberateľov pivovarských suvenírov Bystričan
Vám ponúka
príležitostné pivné etikety, zaradené pod Banskobystrický pivovar.


Predajná cena - 0,50 EUR - 4 KS, plus poštovné. Kontakt: slavomir.rusinak@gmail.com

Príležitostné podpivníky vydané pri príležitosti 5. rokov klubu BYSTRICAN so súhlasom pivovaru Urpiner Banská Bystrica
Príležitostné podpivníky vydané pri príležitosti 5. burzy klubu BYSTRICAN so súhlasom pivovaru Urpiner Banská Bystrica

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky