Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

Klubové schôdzky


Za miesto konania klubových schôdzok bolo stanovené pohostinstvo PIVÁREŇ KOCÚR pri železničnej stanici vo Zvolene. Táto schôdza pravidelne začína vždy prvú nedeľu v mesiaci o 14:00 hod. ak členmi nie je ustanovené inak.

Na rok 2018 boli stanovené tieto dátumy schôdzok: 7.1.- 4.2.- 4.3.- 1.4.- 6.5.- 3.6.- 1.7.- 2.9.- 7.10.- 4.11.- 2.12


Adresa: Kocúr, Bystrický rad 3, Zvolen
Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky