Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

Klubové schôdzky


Za miesto konania klubových schôdzok bolo stanovené pohostinstvo PIVÁREŇ KOCÚR pri železničnej stanici vo Zvolene. Táto schôdza pravidelne začína vždy prvú nedeľu v mesiaci o 14:00 hod. ak členmi nie je ustanovené inak.

Na rok 2019 boli stanovené tieto dátumy schôdzok: 6.1.- 3.2.- 3.3.- 7.4.- 5.5.- 2.6.- 7.7.- 1.9.- 6.10.- 3.11.- 1.12 vždy o 14:00 hod.


Adresa: Kocúr, Bystrický rad 3, Zvolen

Termín, miesto a čas konania burzy:
1.6.2019 – Espresso Kredit,ul. 29.augusta 34, 08-12.00 hod., Banská Bystrica

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky