Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

Klubové schôdzky


Za miesto konania klubových schôdzok bolo stanovené pohostinstvo PIVÁREŇ KOCÚR pri železničnej stanici vo Zvolene. Táto schôdza pravidelne začína vždy prvú nedeľu v mesiaci o 14:00 hod. ak členmi nie je ustanovené inak.

Na rok 2017 boli stanovené tieto dátumy schôdzok: 8.1.- 5.2.- 5.3.- 2.4.- 7.5.- 4.6.- 2.7.- 3.9.- 1.10.- 5.11.- 3.12


Adresa: Kocúr, Bystrický rad 3, Zvolen
Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky