Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

Klubové schôdzky


Za miesto konania klubových schôdzok bolo stanovené pohostinstvo PIVÁREŇ KOCÚR pri železničnej stanici vo Zvolene. Táto schôdza pravidelne začína vždy prvú nedeľu v mesiaci o 14:00 hod. ak členmi nie je ustanovené inak.

Na rok 2020 boli stanovené tieto dátumy schôdzok: 5.1.- 2.2.- 1.3.- 5.4.- 3.5.- 7.6.- 5.7.- 6.9.- 4.10.- 1.11.- 6.12 vždy o 14:00 hod.


Adresa: Kocúr, Bystrický rad 3, Zvolen

Termín, miesto a čas konania burzy:
24.10.2020 BANSKÁ BYSTRICA – dom Slovenského misijného hnutia, Skuteckého 4, Banská Bystrica, od 8.00 hod.

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky