Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

O nás


Klub BYSTRIČAN bol založený v roku 2000 ako občianske združenie a riadi sa vlastnými stanovami. Aktuálne má 13 členov.

Medzi hlavné činnosti klubu patrí:
  • Vzájomné výmeny zberateľského materiálu na klubových schôdzkach
  • Návštevy zberateľských stretnutí iných klubov na Slovensku a v zahraničí
  • Nadväzovanie kontaktov a spolupráca s pivovarmi a inými zberateľskými klubmi
  • Organizovanie zberateľských stretnutí

Kontakt:


Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky