Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

História pivovarov na Námestí SNP v Banskej Bystrici


Nedávno som pri čítaní knihy "Banská Bystrica v premenách času" zistil, že v Banskej Bystrici na námestí existovali 2 pivovary. Vydal som sa teda po ich stopách. Zašiel som na Krajský pamiatkový ústav v Banskej Bystrici, kde som sa dozvedel, že v 15. až 16.storočí vlastníctvo pivovaru bolo výsadou bohatých mešťanostov, ktorí bývali na vtedajšom námestí. Medzi ich výsady patrilo aj to, že iba oni mohli byť volení za richtárov Banskej Bystrice. Možnosť vlastniť pivovar využívali, ako som zistil dokonca majitelia troch domov. Jeden pivovar bol podľa dnešného číslovania na Námestí SNP 8, ďalší na Námestí Štefana Moyzesa 7 a tretí na Námestí SNP 26. Prvý z nich sa nachádzal okolo rokov 1450 až 1870 v dome, ktorý sa kedysi volal Kamerhoff (aj Unterhaus, Dolný dom, Komorský dvor), dnes je to Námestie SNP 8. V súčasnosti sa tam už od roku 1871 nachádza riaditeľstvo Štátnych lesov. Kedysi to bol najväčší dom nielen na námestí, ale aj v celej Banskej Bystrici. Niekoľkokrát zmenil majiteľa. Pôvodne v 14.storočí patril rodine Karlovcov (podľa nich sa dnes volá jedna štvrť Banskej Bystrice Karlovo), potom prešiel do vlastníctva Jungovcov. Od nich ho kúpil Ján Ernst starší. Tomu ho v roku 1473 odňal Matej Korvín a dal ho svojej milenke Barbore Edelpöckovej, matke svojho syna Jána Korvína. Po jeho smrti sa o práva na dom opäť hlásili aj Ernstovci. Vtedy ho odkúpili Thurzovci, ktorí podpísali dohodu aj s Ernstovcami aj s Jánom Korvínom. Tí tu potom spoločne s Fuggerovcami založili banícku spoločnosť. V rokoch 1525 - 1526 spísali súpis miestností, v ktorom sa mimo iné spomína aj starý a nový pivovar. Ten slúžil najmä pre zamestnancov thurzovsko - fuggerovskej spoločnosti, ktorí sa po ťažkom dni chceli osviežiť. Pivo sa nikam nevyvážalo, pilo sa iba v tomto dome. Neskôr si na tamojšom pive mohli pochutiť aj iní občania mesta, zamestnanci ho ale mali za výhodnejšiu cenu. Pivovar údajne varil až do roku 1871, kedy dom prešiel do vlastníctva lesov, čo nikto nevie hodnoverne potvrdiť, pretože takmer celý banskobystrický archív zhorel pri veľkom požiari. Zašiel som aj na Lesy SR, či by mi nevedeli niečo o minulosti budovy povedať. Tu ale nevedeli ani o tom, že tam bol pivovar. Históriu budovy majú spracovanú len od obdobia, ako tam sídlia lesy, t.j. od roku 1871. Budova na námestí Štefana Moyzesa 7, kde sídlil ďalší pivovar, kedysi patrila k námestiu. Vlastnil ju spolu s pivovarom Matej Schneider. Varil asi od roku 1490 a patril k najdlhšie fungujúcim pivovarom na Slovensku, pretože pivo sa v ňom varilo do roku 1970. Je pokladaný za predchodcu dnešného pivovaru Urpín. V apríli (10.4.) roku 1500 vyhorel a v roku 1501 bol obnovený. V 19.storočí dlho patril Herritzovcom. V roku 1888 pivovar prevzali Jozef Grün a Móric Popper, ktorý sa v roku 1892 z mesta odsťahoval a pivovar ďalej fungoval pod značkou "Grün Jozef a syn". Po nich sa opäť stal majiteľom domu Kazimír Herritz, ktorý ho vlastnil do roku 1945, kedy ho aj s budovou kúpil pán Beňuš. V roku 1948 bol znárodnený a vznikol štátny pivovar. V rokoch 1969 - 1970 sa presťahoval do novovybudovaného areálu pivovaru Urpín. Dcéra pána Beňuša dnes žije v Bratislave a súdi sa o vlastníctvo tejto budovy práve s potomkami Herritzovcov. Keďže produkcia piva rástla a pivo sa okrem Banskej Bystrice začalo voziť do iných kútov Československa, bolo potrebné nájsť skladové priestory pre sudy s pivom a iným pivovarským materiálom, keďže priestory v budove na námestí boli nepostačujúce. Miesto našli na Huštáku, kde krátku dobu - medziobdobie pri sťahovaní pivovaru do nových priestorov aj samotný pivovar fungoval. Neskôr boli tieto priestory využívané ako skladové aj pivovarom Urpín. Zrušené boli v 80-tych rokov minulého storočia. Dnes sa na tomto mieste stavia obchodné centrum. Tretí spomínaný pivovar mal byť na Námestí SNP 26, v dome kedysi nazývanom Oberhaus (Horný dom). V rokoch 1695 - 1715 bol dom čiastočne (z dvoch tretín) asanovaný a Jezuiti tu postavili šiesty kostol v meste - Kostol Sv. Františka Xaverského, dnes známy ako Kapitulský kostol. K existencii pivovaru v tomto dome som však nenašiel ani jedinú zmienku. A keďže sa budova aj pred asanáciou používala na cirkevné účely, osobne pochybujem, či sa tu skutočne pivovar nachádzal.

Mgr. Martin Turčan.

Zoznam článkov

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky