Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

Banská Bystrica - Urpín


O varení piva sa začalo písať už v roku 1501, keď mesto Banská Bystrica dostala varné právo od Vladislava II. Jagelonského - kráľa českého. Mešťania mohli variť, ale nesmeli pivo predávať pred domami a tiež sa nemohlo žiadne pivo do mesta privážať. Už v roku 1534 je v záznamoch uvedené ako "mestský pivovar", ale pre nedostatok údajov sa o ňom dozvedáme až v roku 1882, keď pivovar odkúpil od mesta R. Hertsch a od roku 1839 - 1904 boli majitelia J. Grun a syn. Potom pivovar vlastnil ( 1905 - 1926 ) A. Zsolnai. Ďalšími majiteľmi boli bratia Heritzovci a od roku 1939 je uvedený ako majiteľ Dr. W. Heritz. Posledným súkromným majiteľom bol J. Beňuš, až do znárodnenia pivovaru ( 1934 - 1948 ). Po znárodnení bol pivovar pridelený pod Martin s názvom Stredoslovenské pivovary n. p. Martin, závod Banská Bystrica. Reorganizáciami sa názov menil na : Pohronský pivovar n. p. B. Bystrica, Pivovary a sladovne n. p. Martin, závod B. Bystrica, Stredoslovenské pivovary a sódovkárne, n. p. Martin, závod B. Bystrica, Pivovary a sladovne Martin, štátny podnik závod B. Bystrica. Na varenie dobrého piva v pivovare sa podľa záznamov podieľali mnohí sládkovia. Ako prvý je zapísaný V. Koller, ktorý prišiel z Hlohovca a odišiel do Štěbořic (Opava) r. 1882 - 84. Zo Znojma prišiel A. Hild (1891 - 97) a neskoršie odišiel do V. Bytče, teraz Bytča. Krátku dobu tu pôsobili sládkovia: J. Pavlas - 1897, F. Schneider 1898 - 99, K. Jackl - 1899. Známy sládek J. Huban (1903 - 09) odišiel do Bratislavi. Od roku 1911 tu pôsobil sládek K. Šilinger, možno Schillinger do roku 1939 a možno aj dlhšie, lebo záznamy uvádzajú ďalšieho sládka do roku 1946, ktorým bol J. Ihradský, ktorý potom odišiel do Bratislavi do Steinerovho pivovaru. Ďalší sládek bol J. Petrík 1947 - 1950, J. Gregor 1950 - 54, J. Hrušovský 1954 - 56, a A. Končok 1956 - 57 bol posledným sládkom starého pivovaru. Zo záznamov sa útržkovite dozvedáme, že bolo vyrobené v roku 1913 7.434 hl, potom v roku 1920 12.500 hl. V dobe hospodárskej kríze v roku 1933 len 4.614 hl piva. Pivovar bol pôvodne moderne zariadený, už v 80-tich rokoch 18. storočia mal vlastnú sladovňu, stáčiareň fľaškového piva a dielňu na výrobu sudov. Na Huštáku boli umiestnené spilky, ležiacke tanky, stáčiareň sudového piva a zásoby prírodného ľadu. Neskoršie sa mladina prevážala cisternami do spilky na druhý koniec B. Bystrice. O modernizácii a rekonštrukcii nie sú žiadne záznamy. Za roky 1922 - 24 je uvedená kapacita varne 70 hl a od roku 1925 len 60 hl, čo naznačuje jej rekonštrukciu. Tento pivovar pracoval v nepriaznivých priestorových podmienkach, ktoré sa nedali rekonštrukciou zlepšiť a tak v roku 1967 bolo rozhodnuté o zrušení pivovaru a postavením nového. Bol vypracovaný projekt Potravinoprojektom Brno. Dodávateľom stavby bola Stavoindustria n. p. B. Bystrica a generálnym dodávateľom technologického zariadenia ZVÚ Hradec Králové. Pivovar bol postavený za tri roky nákladom 108 miliónov Kčs. Nový pivovar "Urpín" vyhovoval všetkým vtedy novým poznatkom o výrobe piva. Pracovný kolektív sa vytváral nanovo a dokázal využiť všetky prednosti moderného pivovaru. Po päťročnej prevádzke v roku 1976 dosiahol vysokého vyznamenania za 12° pivo - Závod vzornej kvality. Banskobystrický pivovar Urpín zásoboval pivom hlavne okresy Banská Bystrica a Čadca. Exportoval pivo aj do Maďarska a Ruska. Projektovaná výroba 330.000 hl piva s 18% podielom 12° piva bola prekročená. V roku 1993 vyrábal 360.000 hl piva s 85% podielom 12° piva. O obľúbenosti piva Urpín svedčí skutočnosť, že spotreba piva v okrese B. Bystrica bola 165,2 l za rok a dovoz cudzieho piva do okresu bol minimálny. K dosiahnutiu vysokej kvality piva prispeli rekonštrukčné práce a modernizácia, ako výmena fľaškovacej linky, výmena kvasných tankov, spilky spolu so zabudovanou sanitáciou, rekonštrukcia kotolne a modernizácia celého chladiarenského zariadenia. Pivovarnícka spoločnosť v pivovare Urpín spoločne s vedením podniku usporiadala v dňoch 21.-23.10.1991 "Pivovarské a sladovnícke dni 91" v Banskej Bystrici. Pivovar Urpín bol dňom 12.9.1991 sprivatizovaný za 330.000.000 Kčs p. P. Čupkom.

Technologický postup výroby piva


Výroba mladinyZ hlavných surovín, vody sladu a chmeľu sa vo varni dekokčným rmutovacím spôsobom vyrobí sladina, z ktorej sa povarením s chmeľom získa mladina. Každý druh piva sa vyrába podľa predpísaného technologického postupu, kde sú zohľadnené špecifické požiadavky na jednotlivé druhy piva. Horúca mladina sa schladí na zákvasnú teplotu a zakvasí pivovarskými kvasnicami.

Hlavné kvasenieHlavné kvasenie prebieha semikontinuálnym spôsobom v uzavretých kvasných tankoch pri dodržaní predpísanej doby a teploty kvasenia. Pri hlavnom kvasení sa vytvorí najväčší podiel alkoholu a oxidu uhličitého. Po ukončení hlavného kvasenia sa mladé pivo suduje do ležiackych tankoch v ležiackej pivnici.

Dokvášanie pivaDokvášanie piva prebieha v ležiackych tankoch v ležiackej pivnici pri nízkych teplotách, po dobu určenú v technologickom postupe. Počas rovnomerného dokvášania sa pivo vyčíri, dostatočne sa naviaže oxid uhličitý, dosiahne sa bohatá penivosť, čistá chuť a vôňa piva. Po ukončení dokvášania sa pivo filtruje.

Filtrácia pivaDokvasené pivo sa filtruje na kremelinových filtroch. Prefiltrované pivo sa uskladňuje v zásobníkových tankoch.

Stáčanie pivaČíre prefiltrované pivo vyhovujúce požiadavkám STN 56 6635 a Potravinovému kódexu SR sa plní do čistých sklenených fliaš, sudov KEG a cisterien. Novodobá história pivovaru sa po zmene vlastníka spoločnosti v roku 2004 a uvedením novej značky piva Urpiner na trh. Názov piva Urpiner je odvodený od vrchu Urpín, ktorý predstavuje prírodnú dominantu Banskej Bystrice a dáva nezameniteľný charakter celému regiónu. Rovnako sa typické prvky použitých surovín, ktoré prešli starostlivým výberom pivovarníckych majstrov - horskej vody z okolitých vrchov, sladu pestovaného na úrodných pôdach južného Slovenska a chmeľu najlepšej kvality, odzrkadľujú v tomto "iskrivom zlatom moku", ako sa tento nápoj často označuje.

Každý druh piva má svoj osobitý charakter a vychádza z vyše 500-ročnej tradície varenia piva v Banskej Bystrici. Pivo 12° ležiak svetlý sa stal víťazom kvality v roku 1998 a je nositeľom mnohých ďalších ocenení. Prvoradou snahou pivovaru zostáva i naďalej zachovať dlhoročnú tradíciu výroby piva v Banskej Bystrici a presadiť sa kvalitou, ktorá bude šíriť dobré meno značky Urpiner a skúsenosti pivovarníckych majstrov.

V súčasnosti (rok 2006) sa v pivovare vyrábajú tieto značky piva:

Urpiner 10° - výčapné svetlé pivo
- českého typu vyrobené klasickou technológiou z vody, sladu a chmeľu. Pivo je typické svojou plnou chuťou, vyrovnanou po slade a horkosťou strednej intenzity po chmeli. Celkový charakter tohto piva je dotvorený strednou až silnou rezkosťou. Jasná žltá farba vynikne na stole každého gurmána. Určené je na konzumáciu po fyzicky namáhavej činnosti a po športových aktivitách. Dodá organizmu okrem pocitu osvieženia aj potrebné vitamíny a minerálne látky, doplní chýbajúce tekutiny.

  Pivo sa ponúka v nasledovných baleniach:
 • - kartón na 20 x 0,5 l fľaše
 • - praktický nosič na 4 x 0,5 l fľaše
 • - prepravka na 20 x 0,5 l fľaše
 • - 50 l KEG sud

Urpiner 11° - ležiak výčapný svetlý
- pivo českého typu vyrobené z horskej vody a vybraných surovín - sladu a chmeľu, za použitia pivovarských kvasiniek. Klasická technológia výroby podčiarkuje osobitý charakter tohoto piva so sladovou a chmeľovou chuťou a vôňou. Stredná až silná rezkosť, stredná horkosť a dlhší čas dozrievania prepožičiavajú ležiaku výraznosť vyváženú stredným obsahom alkoholu. Obsahuje látky priaznivo vplývajúce na tráviace orgány, ktoré podporujú činnosť obličiek a žlčníka.

  Pivo sa ponúka v nasledovných baleniach:
 • - kartón na 20 x 0,5 l fľaše
 • - prepravka na 20 x 0,5 l fľaše

Urpiner 11° - ležiak výčapný tmavý
- pivo je vyrobené klasickým spôsobom z vody, štyroch druhov sladu a chmeľu, podľa originálnej technológie. Vyvážená kombinácia starostlivo vybraných surovín dáva tušiť charakteristickú sladovú karamelovú príchuť a vôňu. Toto tmavé pivo je v chuti sladkasté, s jemnou horkosťou, strednej až silnej rezkosti. Jeho sýta tmavá farba a bohatá pena podčiarkujú celkový dojem ležiaku, ktorý je priam určený pre fajnšmekrov. Rezaný, v kombinácii so svetlým pivom, sľubuje nazabudnuteľný zážitok z pitia piva pre všetkých, čo si radi posedia s priateľmi.

  Pivo sa ponúka v nasledovných baleniach:
 • - kartón na 20 x 0,5 l fľaše
 • - praktický nosič na 4 x 0,5 l fľaše
 • - prepravka na 20 x 0,5 l fľaše
 • - 30 l a 50 l KEG sudy

Urpiner 12° - ležiak svetlý
- pivo českého typu vyrobené klasickou technológiou z prvotriednych surovín - vody z okolitých vrchov, sladu a chmeľu a pivovarských kvasiniek. Typické je vyšším obsahom alkoholu a chuťovou plnosťou. Vhodne kombinuje sladovú a chmeľovú chuť so strednou až silnou rezkosťou. Horkosť piva je strednej intenzity. Výrazná farba a lahodný pocit, ktorý zanecháva v hrdle, vhodne dopĺňajú buket tohto silného piva. Tento nápoj spĺňa aj najnáročnejšie kritériá konzumentov a je najviac obľúbený u spotrebiteľskej verejnosti.

  Pivo sa ponúka v nasledovných baleniach:
 • - kartón na 20 x 0,5 l fľaše
 • - praktický nosič na 4 x 0,5 l fľaše
 • - prepravka na 20 x 0,5 l fľaše
 • - 5 l párty súdok
 • - 20 l, 30 l a 50 l KEG sudy
 • - kartón na 24 x 0,33 l fľaše
 • - praktický nosič na 4 x 0,33 l fľaše
 • - prepravka na 20 x 0,33 l fľaše

Urpiner 16° - exkluzívny ležiak svetlý
- pivo vyrobené klasickou technológiou z najkvalitnejších surovín, vody, sladu a chmeľu tak, aby dávali pečať tomuto silnému pivu s vysokým obsahom alkoholu a výraznou plnosťou. Chuť a vôňa je sladová a chmeľová, strednej až silnej rezkosti a výraznej horkosti. Jasná farba, žiarivá iskrivosť a bohatá pena typická pre tento nápoj sú takisto zážitkom pre oko odborníka. Výnimočnosť spočíva v skvelej kombinácii chuťových vlastností, vhodne doplnených typickou arómou i zrakovým zážitkom. Predurčené je na konzumáciu pri sviatočných príležitostiach, v nezabudnuteľných okamihoch, na ktoré zostávajú krásne spomienky.

  Pivo sa ponúka v nasledovných baleniach:
 • - kartón na 20 x 0,5 l fľaše
 • - kartón na 24 x 0,33 l fľaše
 • - praktický nosič na 4 x 0,5 l fľaše
 • - praktický nosič na 4 x 0,33 l fľaše
 • - prepravka na 20 x 0,5 l fľaše
 • - prepravka na 20 x 0,33 l fľaše

Herkules - konzumné pivo svetlé
- vyrobené klasickou technológiou z vody, sladu, chmeľu a pivovarských kvasiniek. Má sladovú, jemne chmeľovú chuť a vôňu. Vyznačuje sa jemnou horkosťou, ktorá lahodne dopĺňa charakter tohto piva strednej až silnej rezkosti. Ľahké pivo s nižším obsahom alkoholu a energie, predurčené na konzumáciu pre náročných klientov. Príjemne chladené uhasí smäd a osvieži najmä v horúcom letnom období, nezaťažuje organizmus zvýšeným obsahom alkoholu.

  Pivo sa ponúka v nasledovných baleniach:
 • - kartón na 20 x 0,5 l fľaše
 • - prepravka na 20 x 0,5 l fľaše


Banskobystrický pivovar - Urpiner

Zoznam článkov

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky