Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

Na DOD Banskobystrického pivovaru aj zberateľstvo


           21. septembra 2008 bol v banskobystrickom pivovare Urpiner Deň otvorených dverí. Okrem iných atrakcií, akými boli koncert superstáristky Ivanky Kováčovej, ukážka veteránov, hasičskej a policajnej techniky, nadšencov vojenskej histórie, neodmysliteľné exkurzie po pivovare či mnohých detských atrakcií, mali na ňom opäť svoje zastúpenie aj zberatelia, ktorých zastupovali členovia klubu Bystričan. Tí mali opäť vlastný stánok, v ktorom prezentovali svoj klub, SAHP, ako aj zberateľstvo vo všeobecnosti. Podľa dohody s manažmentom však z pochopiteľných dôvodov vystavovali len suveníry pivovaru Urpín, resp. Banskobystrického pivovaru. Napriek tomu stôl bol preplnený - pohármi, plechovkami, súdkami, etiketami, táckami a mnohými inými predmetmi.

           Akcia bola, aj podľa predstaviteľov pivovaru, napriek chladnejšiemu počasiu veľmi úspešná. Zúčastnilo sa jej asi 1000 návštevníkov. Každý mal jeden nápoj zdarma a možnosť výhry v tombole, ktorú tvorilo 10 kvalitných a bohatých cien. Jednu z nich náhodou získal aj predseda klubu M. Turčan. Okrem toho sa organizovali rôzne súťaže pre deti aj dospelých. Jednu z nich - pitie piva na čas, vyhral náš favorit a už pravidelný víťaz tejto súťaže na DOD, K. Nedeliak. Škoda, že pre zaneprázdnenosť sa súťaže v držaní litrového krígľa piva nemohol zúčastniť M. Turčan. Klub sa tak nemôže pochváliť ďalším pravidelným víťazom.

Martin Turčan

Zoznam článkov

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky