Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

Trochu menej známa história pivovaru Urpín


Výstavba nového pivovaru v Banskej Bystrici začala v auguste 1968 na základe skúseností z predchádzajúcich vybudovaných pivovarov (Rim. Sobota, Hurbanovo, Topoľčany, Veľký Šariš). Vychádzajúc zo spotreby piva pre oblasť stredného Slovenska, bola stanovená kapacita pivovaru na 350.000 hl piva ročne. Technologické zariadenie na výrobu piva bolo považované za najmodernejšie a nadväzovalo na najnovšie poznatky v oblasti pivovarníctva. Stavebným dodávateľom bola bývalá Stavoindustria Banská Bystrica. Po skončení stavebnej časti začali montážne práce strojného zariadenia pivovaru. Dodávateľom technológie bol ZVÚ Hradec Králové a strojové zariadenie montoval MONTAS Hradec Králové. Rok 1971 bol dôležitým medzníkom pivovaru. Prípravné práce pre výrobu piva pokročili tak, že 1.júla 1971 bola uvarená prvá várka 10°piva. Po prebehnutí technológie výroby bolo prvé pivo stáčané do fliaš 13.augusta 1971. V tento deň bolo oficiálne zahájenie výroby piva. 16.augusta 1971 bolo začaté zásobovanie fľaškovým pivom do rajónov Banskej Bystrici. Vzhľadom na nedokončené stavebné práce na sudovni, sa sudové pivo začalo stáčať až 12.decembra 1971. Kolektív celého pivovaru Urpín predstavovali mladí ľudia s priemerným vekom 23 rokov. V prvom roku fungovania pivovaru bolo uvarené 34.889 hl piva, z toho fľaškové predstavovalo 32.471 hl a sudové 2.415 hl. Odskúšanie komplexu strojného zariadenia pivovaru pokračovalo v roku 1972. v tomto roku prebiehalo dokončovanie stavebných prác, úprava terénu, v hlavnej výrobe sa zamerali na vypracovanie a overenie technologického postupu tak, aby bola zaručená kvalita výrobku. V priebehu roka 1972 sa odstraňovali dodávateľské nedostatky strojného zariadenia, hlavne v oblasti využitia kapacity pivovaru. V tomto roku sa započalo s výrobou plného sortimentu piva: 7°,8°,10°svetlé a tmavé, ako aj špeciálnych pív 12°svetlé a 13°tmavé. V roku 1972 bolo vyrobené 305.504 hl piva, z toho fľaškové predstavovalo 173.548 hl a sudové 131.956 hl. V roku 1973 nadväzujúc na skúsenosti z predchádzajúcich rokov, pokračovalo dobudovanie pivovaru nielen po stránke technologickej a stavebnej, ale aj po stránke stabilizácie a konsolidácie pracovníkov pivovaru. Nadväzujúc na bohatú tradíciu českého pivovarníctva navštívili zamestnanci známe pivovary v Plzni, Českých Budejoviciach a Prahe. Z tohto zájazdu im bol natočený krátky film, ktorý sa nachádza v archíve pivovaru. Poznatky z oblasti moderného pivovarníctva si pivovar rozšíril návštevou ďalších pivovarov v Hurbanove, Veľkom Šariši, Bratislave a Nošoviciach. Výmena skúseností s ostatnými pivovarmi z bývalého Československa pokračovala návšteva pivovarníkov. Urpín navštívili zamestnanci z nasledujúcich pivovarov: Pardubice, Hradec Králové, Hlinsko, Plzeň-Prazdroj, České Budejovice, Brno, Přerov, Bratislava, Hurbanovo, Topoľčany, Veľký Šariš, Košice, Michalovce, Nitra... V marci 1973 bola uvedená do prevádzky nová pasterizačná linka. Zavedením tejto linky sa podstatne zvýšila trvanlivosť 8°,12°a 13°piva na jeden mesiac. Ďalším prínosom v technológii výroby, ktorý mal zabezpečiť dokonalú iskernosť filtrátu a tým skvalitnenie výrobku, bolo zaradenie predfiltrácie piva. Z moderných technologických postupov, ktoré boli odskúšané,boli prevádzané skúšky s vysokou surogáciou (surogát – z lat. náhrada,náhradka)jačmeňom a ďalšie, ktoré bolo už interne odskúšané, je použitie mletého chmeľu. Vysoká náhrada sladu jačmenným šrotom za vtedajšieho dávkovania enzymatického (enzymatický – gréc. týkajúci sa enzýmu, spôsobujúci kvasenie) prostriedku BREW-N-ZYME priniesla uspokojivé výsledky. Tak isto odskúšanie mletého chmeľu prinieslo celkom dobrý výsledok. Pivovar Urpín bol odovzdaný do trvalej prevádzky až k 31.12.1973. V tomto roku sa vyrobilo 328.089 hl piva, z toho fľaškové pivo tvorilo 195.573 hl a sudové 132.516 hl. V roku 1974 boli prevedené pokusné várky s mletým a granulovaným chmeľom, ktoré v pivovare plne vyhovovalo, hlavne z hľadiska manipulácie a lepšieho využitia vírivej kade. Po prvýkrát bola prevedená stabilizácia 12%svetlého piva. Skúšky dopadli dobre, dosiahlo sa zvýšenie trvanlivosti na 6-7 mesiacov. V apríli 1974 bola odovzdaná do skúšobnej prevádzky chemická úpravňa technologickej vody. V tomto roku bolo vyrobené už 279.354.hl piva, z toho 8% 14.233 hl, 10% 244.031 hl, 12% 19.629 hl a 13% 1461 hl. Rok 1975 priniesol zvýšenie výroby piva až na 320.253 hl, z toho 8% predstavovalo 3.134 hl, 10% pivo 243.662 hl, 10%DIA 1.048 hl, 12% 60.334 hl, 13% 2.075 hl, a export predstavoval 25.693 hl piva. Rok 1976 priniesol ďalšie zvýšenie výroby piva na 335.410 hl. 8% - 12.996 hl, 10% - 198.285 hl, 10%DIA – 2.458 hl, 11% - 6.457 hl, 12% - 47.164 hl, 13% - 579 hl, export 12% - 37.471 hl. V tomto roku sa uskutočnil export piva aj do bývalej ZSSR v množstve 19.992 hl. Tak isto do Maďarska bolo vyvezené 13.680 hl piva v novo zakúpenej cisterny GORICA. V 1976 – tom bola daná do prevádzky propagačná stanica, čím bolo umožnené vlastné dopestovanie kvasníc. Na fľaškovni bola dokončená montáž presvecovača fliaš OPTISCAN, čo zlepšilo kontrolu čistoty fliaš a tak isto dokončená montáž monobloku. Rok 1977 priniesol opäť zvýšenie výstavu pivovaru na 337.281 hl piva a začalo sa vyrábať nealkoholické pivo PITO. Z toho 8% sa vyrobilo 12.059 hl, 10% 180.041 hl, 10%DIA 1.114 hl, 12% 58.523 hl, PITO 1.100 hl, export do Maďarska a ZSSR predstavoval 84.444 hl. V roku 1978 sa vyrobilo 336.401 hl piva. 8% - 11.473 hl, 10% 160.019 hl, PITO – 1.787 hl, 10% DIA – 1.083 hl, 12% - 77.889 hl, export piva 12% - 78.353 hl, export piva DIA –2.773 hl a PITO – 3.010 hl. V roku 1979 dosiahol pivovar pravdepodobne najvyšší výstav počas existencie a to 350.713 hl piva. Z toho 8% - 8.885 hl, PITO – 1.814 hl, 10% - 162.756 hl, 10%DIA – 1.621 hl, 12% - 101.112 hl, export piva 12% - 67.263, DIA – 5.792 hl, PITO – 1.469 hl. Všetky tieto údaje mám z kroniky pivovaru, ale bohužiaľ ďalším rokom sa tomu už nikto nevenoval čo je na škodu a viac údajov nemám k dispozícii. Pokúsim sa zohnať aj ostatné roky od 1980 do súčasnosti.

Zoznam článkov

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky