Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

10. jubilejné stretnutie zberateľov pivovarských suvenírov klubu Bystričan

Dňa 11.6.2011 sa vo Zvolene konalo v poradí už 10. jubilejné stretnutie zberateľov pivovarských suvenírov klubu Bystričan. Tentoraz bola za miesto konania vybraná piváreň Kocka vo Zvolene. Burza prebiehala klasickým spôsobom so začiatkom od ôsmej hodiny. Niesla sa v priateľskej atmosfére, čo zanechalo v mnohých pozitívne ohlasy. Čapovalo sa pivko z pivovaru Dobrovar z Dobrej Nivy, ktoré klubu poskytol jeho majiteľ. Na stoloch sa predávali a vymieňali hlavne pivné tácky, poháre, pivné etikety, korunkové uzávery, otvárače, ale aj plechovky. Keďže klub tento rok dosiahol 10 rokov svojej činnosti, prekvapil všetkých zberateľov štyrmi špeciálnymi etiketami, súvisiacimi s klubom, ktoré si každý mohol zakúpiť od predsedu klubu Bystričan, alebo vyhrať v tombole. Súčasťou každej ceny totiž boli fľaškové pivá Urpiner so spomínanými pivnými etiketami, ktoré boli nalepené priamo Banskobystrickým pivovarom. Tombola zožala veľký úspech, nakoľko sme opäť zvolili systém, že každý lístok je výherný. Aj tento rok členovia klubu, spolu so sponzormi – pivovarmi Steiger, Urpiner, Zlatý Bažant a Topvar, vytvorili krásnych 150 cien, po ktorých sa zľahla zem, a po 15-tich minútach, bola vypredaná. Dokonca sa na niektorých ani neušlo. Tohto roku, neviem, či sa to postupne stáva tradíciou, burzy sa zúčastnil len jeden člen vedenia SAHP a to Kamil Nedeliak, ktorý je súčasne členom klubu. Burzu hodnotím napriek tomu z hľadiska klubu ako veľmi úspešnú s počtom zúčastnených 30 osôb nielen zo Slovenska, ale aj susedných Čiech. Počas výmenného stretnutia prebiehali aj pivné súťaže, a to v jedení piva z taniera, v hádzaní korunkových uzáverov do pohára a v čo najpresnejšom odhade počtu korunkových uzáverov, vytiahnutých rukou zo sáčku. Na treťom mieste skončil František Singer zo žilinského klubu Pivety, na druhom mieste Ján Mjartan, tiež zo žilinského klubu, a na prvom mieste skončil člen domáceho klubu Slavomír Rusiňák. Taktiež sme ocenili najvzdialenejšieho účastníka, ktorým sa stal p. Kafka z Pardubíc a špeciálnu cenu dostal p. Škarítka z martinského Porter klubu, ktorý sa zúčastnil všetkých desiatich búrz, ktoré doteraz usporiadal klub Bystričan. Burza skončila v popoludnajších hodinách, a zúčastnení zberatelia z Kaltenecker klubu - Ján Dobšínský a Július Slovenčkák, spolu s členom klubu Bystričan Slavomírom Rusiňákom, ešte navštívili pivovar ERB v Banskej Štiavnici, kde si zakúpili zberateľský materiál, a ochutnali celú ponuku pív daného pivovaru. Touto cestou by som sa chcel poďakovať sponzorom, za poskytnuté predmety do tomboly, ale aj prevádzkarke pivárne Kocka za poskytnutie priestorov.

    Slavomír Rusiňák

 

 Zoznam článkov

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky