Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

Stredná odborná škola pod Bánošom, Banská Bystrica – minipivovar

Ako jediná škola na Slovensku od septembra 2017 otvorila učebný odbor 2978 H 02 biochemik pre výrobu piva a sladu. Absolventi trojročného učebného odboru sú kvalifikovaní pracovníci schopní samostatne vykonávať odborné a technologické činnosti pri výrobe piva a sladu. Ovládajú príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb. Poznajú základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov. Absolvent má všetky predpoklady na to, aby po príslušnej praxi vedel posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať nastavenie technologických parametrov vo výrobnom procese, vyrábať výrobky podľa technologických postupov a receptúr, dodržiavať a uplatňovať zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Asi takto by sa dala charakterizovať ponuka na učebný odbor na Strednej odbornej škole pod Bánošom v Banskej Bystrici, ktorá má aj vlastný minipivovar pre prípravu budúcich pivných sládkov. Čo sa týka samotného pivovaru, myšlienka sa zrodila v roku 2017 v rámci projektu IROP. Pivovar sa nachádza v priestoroch školského zariadenia priamo na ulici Pod Bánošom č. 80 v Banskej Bystrici. Svoj pivovar využívajú na realizáciu odbornej praxe odboru biochemik – výroba piva a sladu, za výraznej pomoci  lektorov SPU z Nitry, v spolupráci s pivovarom Huncút – Lučenec, cez ktorých sa odvádza spotrebná daň. Zatiaľ vyrobili 3 druhy piva. Snahou je pridaná hodnota produkcie  medu. Dodávateľom technológie je Nemecká firma  SPEIDEL, objem varne 250 l, tanky majú 600l,v budúcnosti je  vybudovať malý pivovar s českou technológiou, mať tanky do 1000l. Výstavba však záleží od priebehu výberového konania, a vyrábať hlavne medové pivá. Momentálne sa v škole plánujú vyrábať tieto pivá: WHEAT BER 12, SINGLE HOP IPA 14, CHERRY IMPERIAL STOUT WITH VANILA COCOA &SOUR CHERRIES 22, HONEY IPA15, IMPERIAL BELGIAN HONEALE 18. Pri ich výrobe sa používa slad zo sladovne WEYERMANN – rôzne typy tradičných aj špeciálnych sladov, kvasinky od spoločnosti „ FERMENTIS, LALLEMAND a WHITELABS“, rôzne odrody EU, AUSTR a USA chmeľu. Suroviny boli zakúpené od slovenského distribútora „ NEXT HOP NITRA“. Momentálne majú pre zberateľov dva druhy pivných etikiet a pre absolventov aj odznaky spojené s absolvovaním príslušného kurzu. Potešujúce je, že škole sa so svojím pivom podarilo získať III. miesto za medové pivo na svetovej výstave APIMONDII v Montreale v Kanade.

Týmto by som chcel poďakovať učiteľovi p. Ondrejovi Bírešovi a riaditeľovi p. Pavlovi Filovi za rozhovor a poprial im  pivovarským Daj Boh Šťastia....

 

 

 

 

 

 Zoznam článkov

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky