Steiger - Najstarší Slovenský pivovar
Burza pod Urpínom – jún 2012

Potulky mestom

Pod týmto zaujímavým názvom sa skrývajú akcie, organizované každú druhú nedeľu v mesiaci mestom Banská Bystrica. Potulky sú zamerané vždy na inú tému, o ktorej vám rozprávajú kvalifikovaní vlastivední sprievodcovia. Jednou z tohtoročných tém boli aj dejiny pivovarníctva v Banskej Bystrici. Neváhali sme a v zložení M. Turčan, M. Kováč a S. Rusiňák sme sa akcie zúčastnili. Okrem nás malo o tému záujem ďalších asi 60 Bystričanov. Potulkami sprevádzala p. Vlasta Chriašteľová, ktorá svoj výklad začala na Námestí SNP. Po stručnom zhrnutí dejín pivovarníctva na Slovensku sa venovala priamo dejinám tohto odvetvia hospodárstva v meste Banská Bystrica. Spomenula dôležité medzníky vývoja, práva i povinnosti pivovarníkov a mnohé iné zaujímavosti týkajúce sa tejto témy. Keďže pivo sa varilo aj v dome č. 1 na Námestí SNP, súčasnej radnici, skupina sa presunula na jeho dvor, kde sa sprievodkyňa pár vetami pristavila aj pri tu pôsobiacom pivovare známom ako Prošovská pivnica. Prehliadka ďalej pokračovala prechádzkou pred budovu niekdajšieho sídla Thurzovsko–fuggerovskej mediarskej spoločnosti, kde dnes sídli Generálne riaditeľstvo Lesov SR. V tejto budove v cca 16. – 18. storočí varili pivo Thurzovci pre svojich zamestnancov. Pokračovali sme na Námestie Štefana Moysesa a pristavením sa pri tzv. Žolnayovom pivovare, kde sa kedysi varil známy Zlatoprameň. V druhej časti Potuliek sa skupina Hornou ulicou pešo presunula pred jediný banskobystrický a zároveň najstarší slovenský hostinský pivovar – pivovar Perla. Tu sa slova ujala jeho majiteľka p. Nutterová, ktorá predstavila históriu pivovaru, proces varenia piva a mnohé iné zaujímavosti. Niekoľkí záujemcovia si zakúpili poháre pivovaru Perla a po dvoch hodinách zaujímavého rozprávania sme sa rozišli do svojich domovov.

Martin TurčanZoznam článkov

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky