Steiger - Najstarší Slovenský pivovar
Dobrý deň,

Bystričan klub v Bratislave

 

 

          Dňa 28.4.2012 sme sa na pozvanie priateľov z Danubius klubu v Bratislave

zúčastnili ich Burzy zberateľov pivovarných suvenírov.

             Vyrazili sme z Banskej Bystrice už o 4.00, nakoľko sme išli cez Sebechleby, kde

býva člen klubu Bystričan, Jožko Pleva. Tento chlapík už pôsobí v zberateľstve pivných

suvenírov cca 25 rokov, tak si viete predstaviť jeho zbierku etikiet.

              Po zvítaní v Sebechleboch sme už namierili na náš cieľ cesty – Reštauráciu

ROUTE 69 na Rožňavskej ulici v Bratislave. Vďaka diaľnici a R 1-tke sme už o 7.30

vystupovali z auta. Skorý čas nás neprekvapil, aspoň sme mali možnosť porozprávať sa

s priateľmi ostatných klubov zo Slovenska a Čiech.

              Burza začala o 8.00, bola v krásnom prostredí a aj účasť zberateľov bola veľkolepá.

Mal som česť zoznámiť sa aj s naším Prezidentom p.Milošom Nutilom, s ktorým som sa pobavil o mojej zbierke.

              Po predaji a výmene suvenírov sme sa rozhodli navštíviť Patrónsky pivovar na

Brnianskej ceste v Bratislave. Po prehliadke Pivovaru a dobrom obede, sme si ešte zakúpili

pivové krígle a vybrali sme sa domov, na stredné Slovensko.

               Patrónsky pivovar má za cieľ pozdvihnúť úroveň výroby a konzumácie piva – tohto

ušľachtilého moku, a dať Patrónke punc výnimočnosti, aby už nebola vnímaná ako autobusová zastávka, ale aj miesto, vďaka ktorému pivovar rozšíril rodinu minipivovarov. Pivovar disponuje vlastnou technológiou na výrobu nepasterizovaného piva s ročnou produkciou 1 300 hektolitrov, určenou výhradne k predaju vo vlastnej prevádzke. Kapacita reštaurácie je 180 miest v reštaurácii a 160 miest na letnej terase.

                Patrónsky pivovar ponúka svojim zákazníkom Patrón svetlý 11,5- stupňový a

patrón tmavý 11- stupňový. Samozrejme, že sme ich ochutnali.

                Cesta do srdca Slovenska prebiehala v pohode, mali sme v pláne navštíviť aj

Minipivovar Lehota pri Nitre, ale mali sme málo času, takže sme sa rozhodli pre neskor-

ší dátum návštevy. Späť sme išli cez Sebechleby ( Jožko Pleva bol s Burzou veľmi spo-

kojný – stretol sa na Burze s množstvom kamarátov a aj priateľov). Cestou späť sme

navštívili náš blízky Pivovar v Dobrej Nive – Dobrovar. Tu sme už boli veľakrát, no mali nové krígle, tak sme si ich zobrali ako suveníry. Dali sme si kávu a niektorí pivo a do Banskej Bystrice sme dorazili o 16.30 popoludní.

                 Na našej schôdzi- tradične v prvú nedeľu v mesiaci v Reštaurácii u kocúra

vo Zvolene sa určite podelíme o zážitky z Burzy v Bratislave a odovzdáme suveníry

svojim kolegom.

                            

 

                                                                                           Ing. Miloš Kováč

                                                                                   Člen klubu Bystričan v Banskej BystriciZoznam článkov

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky