Steiger - Najstarší Slovenský pivovar
Veľkonočné sviatky a cesta po pivovaroch

Veľkonočné sviatky a cesta po pivovaroch


         Cez Veľkonočné sviatky pravidelne chodím za svojou rodinou do Brandýsa nad Labem. Tohtoročné som skombinoval s návštevou malých pivovarov, ktoré sú v okolí našej trasy.

         Hneď v piatok som mal cieľ zastaviť sa v Želivskom kláštornom pivovare. Kláštor Želiv bol založený v roku 1139. Prvé zmienky o varení piva v premonstrátskom kláštore na Želive sú už zo 14.storočia. Tradíciu varenia piva však v roku 1907 prerušil ničivý požiar. Až v roku 2003 sa kláštorný pivovar obnovil a prevzal zariadenia zo zrušeného jihlavského minipivovaru Patriot. Táto technológia však bola zastaraná a pivo sa dočasne varilo v Humpolci. Rok 2010 je rokom otvorenia nového pivovaru, kde sa pravidelne varia pivá Haštal, Drslav a Salesius v produkcii cca 300 hl ročne. Ako zberateľ pivných krígľov som si

zohnal pohár 0,5 l CEM131376,úzky vysoký, hladké sklo zvnútrazboku je nápis červenou názov pivovaru,zvonku elipsy do štvrtiny pohára postupne k uchu sa zvyšujúce – pohár je na priloženej fotografii.

          Ďalší pekný krígeľ mi pribudol v Prahe na Vodičkovej ulici, kde sa nachádza  Prvý novomestský reštauračný pivovar. Tento v roku 1993 narušil výsadné postavenie pivovaru U Flekú. Pohár je 0,5 l zvnútra hladký, zvonku s elipsami, oproti ucha je hladká plocha, je tam červená stuha na nej čiernym nápis Novoměstský pivovar A.D.1993, nad tým červeno-zlatá koruna.

          V starých kronikách je napísané, že v miestach súčasného pivovaru stál dom, ktorý patril sladovníkovi Vaňkovi Zpěvákovi, ten tu žil a mal právo variť pivo – tzv. „právo vářečné“ Dnešný dom prestaval pražský architekt František Buldra v roku 1902. Vďaka skvelej myšlienke spojiť minipivovar s reštauráciou v jeden celok vznikol tento ojedinelý komplex s účelne prepojenými podzemnými a nadzemnými priestormi. Tento rozsiahly komplex má bohato a atraktívne dekorované interiéry od štýlov gotických sál až po 20.-30 roky minulého storočia včítane letnej terasy. Celková kapacita je 400 miest. Varia sa tu dva druhy 11% pív Novomestský svetlý a tmavý ležiak, v množstve 1400 hl ročne.

      Cestou späť v nedeľu som sa zastavil vo Velkom Meziříčí pre dva krásne krígle z Malostranského pivovaru. Pivá, ktoré sa tu varia sú nazvané podľa bývalých majiteľov tunajšieho pivovaru fungujúceho v rokoch 1680 až 1949 Harrachovcov. Prvý pohár je z hladkého fúkaného skla, jeho obruba je hrboľatá, ucho teplom prichytené k džbánku, nápis vedľa ucha bielym HARRACH-Jelínková vila–hotel-pivovar-original. Druhý krígeľ (viď priloženú fotografiu), je 0,3 l SAHM CEM141383,pohár hladký zvonka, zvnútra vypuklé elipsy, s nápisom oproti uchu HARRACH čiernym+ nápis Jelínkova vila-hotel-pivovar.

       V roku 2004, to znamená po 55 rokoch vznikla v priestoroch súčasného hotelu Jelínkova vila, v ktorej sa nachádza malý súkromný pivovar nesúci názov Malostránsky pivovar Velké Meziříčí. Štyri druhy piva, ktoré pivovar v súčasnosti varí nesú spoločné meno Harrach. Produkcia piva je cca 1000 hl ročne. V posledných rokoch sa občas objaví na niektorých miestach Prahy, Brna a hlavne v domácom mestečku ochutené pivo a rozličné štýlové experimenty.

 

 

Ing.Miloš Kováč, klub Bystričan

         

    

 

 Zoznam článkov

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky