Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

Vypálený hostinec na Kališti.

Pri nedávnom rodinnom výlete na národnú kultúrnu pamiatku Kalište ma zaujala informačná tabuľa č. 11, nazvaná „Aj tí naši píjavali“. Jej obsah bol pre mňa zaujímavý najmä z hľadiska histórie pivovarníctva a čapovania piva v Banskobystrickom regióne. Bola osadená pri niekdajšom hostinci, ktorí miestni volali Na Pokriovky. Bol to vlastne dom krčmárky Sabíny Mistríkovej, ktorá v ňom bývala so svojim synom, výčap mali v pitvore (predizbe) a kunčafti (zákazníci) sedávali v chudobnej prednej izbičke. Sabína mala licenciu a z mesta si sama nosila, a neskôr aj vozila na koni zásoby pre svoj obchodík. S nimi si doviezla 25 litrový drevený sud piva. Zatiaľ sa mi však nepodarilo zistiť, z ktorého mesta a ktoré pivo vozila. V krčme u Sabíny sa okrem piva predával aj vodou riedený špiritus (pomer 1:1), dohán (tabak) a cigarety. V obchodíku predávala petrolej do lámp, múku či cukríky v kornútkoch pre deti.

Krčmu, spolu s ďalšími 41 domami v obci, 18. marca 1945 vypálili nacisti za pomoc partizánom počas SNP. Sabínu spolu s jej synom Emilom a dvomi ďalšími chlapcami (14 a 19 ročnými) nacisti v jej dome upálili. Obec mala v roku 1940 209 obyvateľov, po jej vypálení zanikla a už nebola obnovená.Martin Turčan Zoznam článkov

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky