Steiger - Najstarší Slovenský pivovar

Pivovar v Hranovnici (Slovensko)     

 
Prvá zmienka o pivovare v Hranovnici je z roku 1294. Dedičný Richter z. šoltýs mal právo v Štiavnickom panstve vlastniť mlyn, pílu krčmu a pivovar.
Z obecných záznamov z roku 1696 sa uvádí obecný pivovar a panská krčma. Keď tieto , via menej drevené stavby, v roku 1724 vyhoreli, občania si postavili v roku 1727 nový pivovar, který už bol murovaný. Za prenájom platila obec panstvu 400 nemeckých zlatých. Aby si mohli vyplatiť dlžobu za stavbu, mali povolenie pliť leh z obilia a zemiakov. Prevádzku udržoval platený pivovarník s konvenciou:každá várka – 1 nem.zlatka+2 flaše piva,1 čber mláte a kvasnice z každej várky.
V roku 1776 bola pristavená k pivovaru sladovňa za 304 nem. zlatých. V roku 1809 odovzdala obec stolici jako daň za pálenie liehu obnos 1811 zlatých.
Po požiari v roku 1820 bol pivovar prestavaný na obytný dom. Zo zápisníka obce z rokov 1797-1836 sa možno dozvedieť o živote obci na čele ktorej stál richtár zodpovědný obecnej rade. Mdezi důležitých členov rady petrili šafári – pivovarnický a mlynský.

               Jaro ŠtofkoZoznam článkov

Steiger - Prvý Slovenský pivovar, ešte pred objavením Ameriky